WWW.CARDIAGNOSTICS.BE IS SUPER !! FORD WDS 2000

For contact , remarks , info or suggestions:

 
 
Gebruik <CTRL> F om te zoeken!

 
 
a little at a time - in kleine stapjes (een klein beetje)
A (Adjust) - afstellen
"A"-pillar - linkervoorstijl
AA (Automobile Association) - automobielbond in Groot-Brittannië
                              (vergelijkbaar met Nederlandse ANWB)
AACS (Active Aero Control System) - tegengaan v. "lift" bij hoge snelheden
     aan voor- en achterzijde v. auto (voor verkleint bij snelheden
     boven 80 km/h een spoiler de ruimte tussen motor en wegoppervlak waardoor
     een lagedrukgebied onder de wagen ontstaat en deze zich a.h.w. aan het 
     wegdek vastzuigt; achter komt de spoiler boven 80 km/h 14 graden omhoog 
     zodat meer druk op achterzijde ontstaat hetgeen het weggedrag bevordert
     (Mitsubishi Starion)
A.A.P. (Auxiliary Acceleration Pump) (JE) - aanvullende acceleratiepomp, 
       hulpacceleratiepomp
A.A.P. diaphragm (JE) - diafragma v. aanvullende acceleratiepomp, aan 
       aanvullende acceleratiepomp
AAS (Acrylonitrile Acrylic Styrene resin) - acrylonitril acrylastrubber
                                            styreen kunststof
AAS (Auto Adjustment System) - systeem wearmee schokdempers in 2
    standen kunnen worden gezet, nl. stug of niet-stug (Mazda 929)
abbreviation - afkorting
abdomen - (onder)buik
ABLD (Advanced Brake Light Device) - vervroegd remlichtsysteem
     (ontworpen door ATAT Technology Ltd., Israel waarbij een sensor op het 
     gaspedeal de versnelling meet waarmee voet v/h gaspedaal wordt weggenomen 
     waardoor remlichten oplichten voordat voet het rempedaal indrukt)
abnormal - abnormaal, niet normaal, ongewoon
  -        noise - afwijkend geluid, bijgeluid, ongewoon geluid
abnormality - afwijking
abolished plug - vervallen plug 
about - circa, ongeveer
above - boven (hoger dan)
  -   listed manual - hierboven aangegeven handboek
abrasion mark - scheurkras (in lak)
abrasive - schurend, schurrmiddel, slijp-
  -      cloth - scheurlinnen
  -      compound - (kleppen)slijppasta
  -      paper - schuurpapier
  -      wear - abrasieve slijtage
abrupt - abrupt
ABS (Acrylonitrile Butadian Styrene resin) - acrylonitril butadieen
    styreen kunststof
ABS [Acrylonitrile Butadiene Styrene (copolymer)] - ABS [Acrylonitril,
    Butadieen en Styreen (copolymer)] (vormen samen polymeer)
ABS (Anti-lock Brake System) - ABS-antiblokkeerremsysteem)
A.B.S. (JE/) (Anti-lock Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Toyota)
absence - afwezigheid 
absolute bare minimum - absoluut noodzakelijk minimum
   -    - pressure - absolute druk
absorb, to - absorberen, opvangen (schok), opzuigen
   -    shocks, to - afveren, (schokdempen)
absorption - absorptie, opzuiging 
abutment - asngrenzend deel, aanslag, draagvlak
ABV (Air By-pass Valve) - luchtomloopklep
AC (Alternating Current) - wisselstroom
A/C (Air Cleaner) - luchtfilter
A/C (JE/) (Air Conditioner) - airco, airconditioner, airconditioning,
                              klimaatregelaar, luchtververser
A/C amplifier - airco omvormer
A/G cut relay - uitschakelrelais v. airconditioning
A.C. (alternating Current) - wisselstroom
ACC (accelerate) - accelereren (op knop v. snelheidsregelaar)
ACC (accessories) position - accessoirestand (v. contactslot)
ACC (A/ C/ C/) wiring harness (JE) - accessoireradiovoedingskabel
ACC (A/ C/ C/) (JE) - spanning
accelerate, to - accelereren, gasgeven, versnellen
accelerated motion - versnelde beweging
accelerating ability - acceleratievermogen
acceleration - acceleratie, optrekvermogen, versnelling
    -        jet - acceleratiesproeier
    -        pump jet - acceleratiepompsproeier
accelerator (A) - gaspedaal
    -          cable - gas(klep)kabel
    -          interlock actuator assy. - gaspedaal ontkoppelservo
    -          pedal - gaspedeal
    -          - modulation - gaspedaalstand veranderingen
    -          pump - acceleratiepomp
    -          rod - gasstang(etje)
    -          wire - gaskabel
accelerometer - acceleratietestbank ?
accept, to - aannemen, accepteren
access - inlaat, toegang
   -   - hole - service gat, - opening
accessibility - toegankelijkheid
accessories - accessoires, toebehoren
accessory - accessoire
    -     - meter -accessoiremeter ?
    -     - part - aanbouwdeel (carrosserie)
accident - aanrijding, ongeluk, ongeval
accomodate, to - ruimte bieden aan
accomplish, to - tot stand brengen, voltooien
accomodation - accomodatie, ruimte
according to - afhankelijk v., al near gelang, volgens
accordingly - overeenkomstig
accumobile - elektrische automobiel
accumulate, to - verzamelen
accumulation - opeenhoping 
accumulator - accu(mulator), drukaccumulator, verzamelaar
    -       - piston - accumulatorzuiger (automatische bak)
    -       - plate - accuplaat
    -       - vessel - accubak
accuracy - nauwkourigheid, zuiverheid (v. afwerking)
accurate - accuraat, nauwkeurig
acetic butyl - azijnzuurbutyl (oplosmiddel in lak)
acetone - aceton (oplosmiddel in lak)
acetylene - acetyleen, acetyleendessous (rood gemerkte fles)
    -     - tank - acetyleenfles (rood gemerkt)
ACGBI (Automobile Club of Great Britain and/Ireland) - Automobiel
       Club van Engeland en Ierland
achromatic color (white, gray, black) - achromatische kleur (wit,
                 grijs, zwart) (een kleur welke geen tint en geen verzadiging
                 heeft, alleen helderheid)
acid - (accu)zuur
  -  - fumes - zuurdamp
  -  - proof - zuurvast
  -  - resisting - zuurbestendig, -vast
  -  - vapour - zuurdamp
acidimeter - zuurmeter, -weger
acidity - zuurgraad
ACIS (Acoustic Controlled Induction System) - 
     1. inductiesysteem, variabel inlaatspruitstuk (MR2 en Supra 2 turbo)
acorn - dopmoer
acoustic chamber - klankkast
across - dwars, kruislings, langs, over, tussen
acrylic - acrylaut
   -    - enamel - 2-componenten acrylaetlak
   -    - lacquer - 1-component acrylaetlak
   -    - rubber - acrylaatrubber
   -    - urethane lacquer - acrylurethaanlak
acrylonitrile - acrylonitril
ACS button - knop voor automatische toonregeling (radio)
ACSD (Automatic Cold Start Device) (JE) - automatische koudstartvervroeging, 
                                          koudstartvoorziening
ACT side of vacuumpump - ? kant v. vacuumpomp
 
Active Footwork System - "actief voetenwerk" (per wiel elektronisch geregelde 
                         schokdempers en onafhankelijke wielophanging op 
                         uitgaande as v. bak, op vooras een planetair 
                         differentieel en achter een gelimiteerde
                         visco-sperinrichting waardoor wegtrekken met 5000 t/m
                         zonder wielspin mogelijk is)(Mitsubishi Starion GTO)
Active Four - vierwielaandrijving (Mitsubishi)
ACTS (Automatic Clutch and Throttle System) - automomatische koppeling
action - actie, werking
activate, to - activeren
activated carbon - actieve koolstof
active - actief
   -   - material - actieve massa
activity - werkzaamheid
actual - werkelijk
   -   - horsepower - effectief vermogen (pk)
   -   - pressure - werkelijke druk
actuating came - kettingspanner ?
actuator - bedieningsorgaan, regelaar, regeleenheid, weergever
   -     - checker - controle-apparaat voor regeleenheid
   -     - link - servostang
ACV (Air Control Valve) - luchtregelklep
ADA (Auto Directional Antenne) - antennesysteem met 4 ontvangstsensoren
    (antennes) op voor- en achterbumperhoeken om een optimaal
    hoogfrequentiesignaal te verkrijgen (Blaupunkt) A D A
adaptability - geschiktheid
adapter - aanpassingsplast, pasplaat, verloopmof, -nippel, -stuk
adaption - aanpassing
adaptor - aanpassingsplaat, pasplaat, tandwielkastje met een bepaalde
          reductie om km.teller aan te passen aan grotere of kleinere 
          bandenmaat, tussenstuk (CD speler), verloopmof, -nippel, -stuk
ADD - (Automatic Disconnection Differential) - automatische
      differentieelontkoppeling (werkt bij schakelen van H2 naar H4 of 
      andersom (i.p.v. vrijloopneaf loszetten) -uitschakeling 
      (Toyota HiLux en 4Runner)
add, to - bijvullen, erbij tellen, optellen, toevoegen
A.D.D. - zie ADD
addendem of tooth (A) - tandkop
addition - toevoeging
additional - bijkomend, extra, toegevoegd
    -      - outside mirror - caravanspiegel, extra spiegel
    -      - time - extra tijd
additive - additief, doop, dope, toevoeging, toevoegsel
adequate - doelmatig, geschikt, voldoende
adhere, to - hechten, kleven
   -   to, to - blijven vastzitten aan
adhered type windshield - ingelijmde voorruit
adherence - hechtcapaciteit (v. plamuur), hechting
adherend - voorwerp (waarop b.v. lak wordt aangebracht)
adhering surface - aanliggende oppervlak
adhesion - adhesie 
   -     (condition) - hechteigenschap, hechting
   -     feature - hechteigenschap (v. primer-surfacer)
adhesive - afdichtingsmiddel, borg-, kit, kleefmiddel, -stof, lijm
   -     power - hechting
   -     set - kitset
   -     tape - isolatieband, tape
adhesives - kleefstoffen
adiabatic - adiabatisch
    -     compression - adiabatische compressie
adjacent - naast
    -    - panel - aangrenzende deel
adjoining - aangrenzend
adjust, to - aanpassen, (af)regelen, afstellen, bij-, (in)stellen
   -   lash, to - scherp afstellen
   -   point - afstelpunt, stelboutje >~:contramoer, stopbout, borgmoer
   -   spring - regelveer
   -   the protrusion of the screw from the cover, to - het boven het deksel
       uitstekende stuk v. de schroef afstellen
   -   to a snug fit, to - straktrekken (v. veiligheidsgordel)
   -   clamp - handschroef, schroefklem
   -   clevis - afstelbaar 
   -   cone - stelconus
   -   end - stelgaffel
   -   fitting - verstelbare wartel
   -   spanner - Engelse sleutel (ger.), verstelbare -
   -   wrench - verstelbare sleutel (ger.)
adjuster - (af)stelmechaniek (remmen), -mechanisme
   -     knob - verstelknop
   -     lock spring - stelborgveer (v. remmensteller)
   -     setting - stand v. schakelaar
adjusting bar - afstelsteun (dynamo)
    -     block - stelblok
    -     bolt - stelbout
    -       -  cam - stelnok
    -     t - afstelnokbout (voor voertuighoogte)
adjusting damping effect of seat cushion - gewichtsinstelling v. stoelzitting
    -     hole plug - afstelopeningsplug, -dop, (in ankerplaet)
    -     lever - gashendel, stelhevel, toerentalverstellingshefboom
    -     angle - afstelhefboomhoek (carburateur)
    -     moving angle - bewegingshoek v. gashendel
    -     spring - stelhevelveer
    -     lock spring - afstelborgveer (v. remafsteller)
    -     nut - (af)stelmoer
    -     lock - borglip v. afstelmoer, borging - -, vergrendeling
    -     seat - afstelmoerzitting
adjusting screw - regelschroef, (af)stelbout, (af)stelschroef
        -       - wire - borgUread v. stelschroef
        -       shim - afstelplaatje (verstuiver), -ring
        -       - selection using chart - selectietabel v. afstelplaatjes
        -       stay - afstelsteun
        -       viscosity - asnpassen v. viscositeit (v. lak)
adjustment - afstelling, in-
        -       chart - afstelschema
        -       knob - afstelknop 
                of a spring - opzetten (weer in de goede vorm zetten) v. een
                veer
admissable - toelaatbaar
admission - toelating, toegang
    -     plug - stelplug .
    -     STD (Standard) - afstelmaat, -waarde 
    -     load - toelaatbare belasting
    -     opening - inlaatopening
admit, to - toelaten
admittance - toegang
(ADR) ? Brake Fluid Level Warning Switch - waarschuwingsschakelaar voor 
        remvloeistofniveau
(ADR) Igniter - ( ? ) ontstekingsmodule
(ADR) OD OFF switch - ( ? ) overdriveschakelaar uit
(ADR) Parking Brake Switch Terminal - aansluiting v. parkeerrem-
                                      schakelaar
ADS (Adaptive Damping System) - variabel dempingssysteem v. schok-
                                dempers (Mercedes-Benz 500 SL)
adsorbent - adsorptiemiddel 
adsorp, to - adsorberen        
advance, to - vervroegen (ontsteking) 
Advance - vervroeging, voorloop, -ontsteking, -opening, -uitgang
   -    mechanism - vervroegingsmechanisme
   -    the vehicle, to - de wagen naar voren duwen/rollen
advanced age vehicle - oudere auto
   -     ignition - voorontsteking
   -     opening - vooropening
advantage - voordeel
adverse - ongunstig
aeration - schuimvorming
aerial - antenne
aero (A) - stroomlijn
  -      styled headlight - aerodynamisch gevormde koplamp
aerodynamic - aerodynamisch
aerodynamics - aerodynamica
aerometer - zuurweger ?
aerosol can - spuitbus
AES (Acrylonitrile Ethylenerubber Styrene resin) - acrylonitril
    ethyleenrubber styreen kunststof
AES (Active Exhaust System) - systeem om uitlastgeluid beneden 3500
                              min-1 te verminderen om in stadsverkeer minder 
                              lawaai te maken (Mitsubishi Starion)
AF (Alternative Frequencies) - alternatieve frequenties op radio m. RDS
                               (Radio Data System), voorziening welke het de
                               autoradio mogelijk meakt om tijdens de rit door
                               verschillende regio's automatisch een bepeald FM
                               radionetwerk v. de ene naar de andere zender te 
                               volgen (Sony radio-cassettespeler XR-5800 RDS)
AIFC (Air/Fuel Control) - instelbaar variabel doorlaatregister in LPG
                          toevoer naar motor (Prins Autogassystemen)
affect, to - aantasten
AFR (Air Fuel Ratio) - lucht-brandstofverhouding
AFS (Air Flow System) - meting v. brandstofmengsel (door aansluiting v.
    meetpunt op beide atmosferische zijden v. de LPG verdamper/drukregelaar; 
    doordat deze in steat is te reageren op minimale venturisignalen v. de LPG 
    carburateur wordt de gastoevoer continu bijgestuurd)
after - na
  -   fire - knallen in uitlaat, naverbranding
afteradmission - navulling (v. cilinder)
afterburner - naverbrander
afterburning - naverbranding
afterglow - nagloeiing
afterrunning (A) - motor blijft lopen met contact af
against - tegen
age, to - (doen) verouderen
agent - agent, deel, gedeelte, middel
agitate up and down, to - op en neer bewegen
agitator with cover - roermachine met deksel (voor mengen v. lak)
agreement - overeenkomst
agricultural carrier - landbouwcarrier
     -       tractor - landbouwtractor
AI (Air Injection) - luchtinjectie
aim at, to - streven naar
air - lucht
 -  bag (A) - stootkussen, veiligheidskussen
 -  blast injection - luchtverstuiving
 -  bleed, to - ontluchten
 -    -    - luchtafvoer, ontluchting, ontluchtingsopening
 -  bleeding - luchtafstroming, ontluchten
 -  brake - lucht(druk)rem
 -  breather - ontluchtingsbuis, -opening
 -  bubble - luchtbel
 -  buffer - luchtkussen
 -  cap - luchtkap (v. spuitpistool)
 -  cell chamber - luchtkamer
 -  chamber - luchtkamer
 -  chisel - luchtbeitel
 -  chuck grinder - luchtslijpmachine
 -  cleaner - luchtfilter
 -    -     cap - luchtfilterdeksel, -huis, -kap
 -  duct - luchtfilterkaneal, uitstroomopening
 -  compressor - luchtcompressor
 -  conditioner - airco, airconditioner, -conditioning, 
                  klimaatregelaar, -regeling, koelinstallatie
 -      -       amplifier - airco omvormer
 -  conditioning - luchtbehandeling
 -  cooled - luchtgekoeld
 -  cooling - luchtkoeling
 -  correction jet - luchtcorrectiesproeier
 -  dashpot - luchtkussen
 -  disc grinder - luchtslijpflex
 -  sander - roterende luchtschuurmachine
 -  dome - luchtkamer
 -  dryer - luchtdroger
 -  drying putty - luchtdrogende plamuur
 -  duct - luchtmond(je), -rooster, -uitstroomopening
 -  evacuation system - afzuiginstallatie
 -  filter - luchtfilter
 -  flow control button - luchtstroombedieningsknop
 -  meter - luchthoeveelheidsmeter, luchtstroommeter
 -  mode control damper position - luchtcirculatieklepstand (airco)
 -    -  selection - keuze v. luchtcirculatie
 -    -  freight costs - luchtvrachtkosten
 -  fuel mixture - brandstof/luchtmengsel
 -   - ratio - lucht/brandstofverhouding
 -  funnel - luchtkanaal
 -  gap - luchtspleet 
 -   -  of distributor - luchtspleet v. opneemspoel (ontsteking)
 -  horn - bovendeksel (v. carburateur)
 -  - gasket - vlotterkamerdekselpakking
 -  hose reel - luchtslanghaspel, --trommel
 -  induction - luchtinductie, -inlaat
 -      -     system - luchtaanzuigsysteem, luchtinductie-
 -  injection - luchtinjectie
 -      -     pipe - luchtinjectie(ge)leiding, -pijp
 -  inlet - luchtinlaat
 -    -   damper - luchtinlasklep (verwarmingssysteem)
 -    -   grille - luchttoevoerrooster
 -    -   pipe - beluchtingspijpje
 -  intake (A) - luchtinlaat
 -    -    chamber - inlaathuis, luchtinlastkamer
 -    -    control lever - luchttoevoerknop
 -    -       -    valve - luchtinlastklep, regelhefboom luchtinname, smoorklep
 -    -       -    temperature sensor - luchttemperatuursensor
 -  line - luchtleiding
 -  mass meter (A) - luchthoeveelheidsmeter
 -  mix damper - luchtmengklep/schuif
 -   -  control cable - bedieningskabel v. luchtmengklep/schuif (airco)
 -   -  servomotor - servo luchtmengselregeling
 -   -  nozzle - luchtsproeier
 -  pollution - luchtverontreiniging
 -  powered - luchtaangedreven
 -     -    chisel - luchtbeitel
 -  pressure brake - luchtdrukrem
 -     -     gauge - luchtdrukmeter
 -     -     reducer -luchidrukreduceerventiel
 -  pump - luchtpomp
 -   -  ing - verdringingseffect (v. lucht tussen onderlinge beweging
              v. loopvlakdelen v. buitenband)
 -  purification - luchtzuivering
 -  purifier - luchtfilter
 -  regulating screw - luchtregelschroef
 -  regulator type - luchtregelingstype
 -  resistance - luchtweerstand
 -  saw - luchtzaag
 -  scoop - luchthapper (bv. op motorkap)
 -  silencer - geruisdemper
 -  spray gun - persluchtpistool
 -  spring - luchtveer
 -  standard cycle efficiency - nuttig effect v. luchtcyclus
 -  starting - aanzetlucht
 -  strangler - luchtinlastklep
 -  suction - asnzulgen v. valse lucht, luchtaanzuiging, -lek
 -  suction reed valve - luchtaanzuigklep
 -     -    system - luchtaanzuigsysteem
 -  supply - luchttoevoer
 -    -    duct - luchttoevoerkanaal
 -  suspended axles with steering axle - luchtgeveerd assenstel met stuuras
 -  suspension - luchtvering
 -  swirl chamber - luchtwervelkamer
 -  tank - luchtketel
 -  tight - luchtdicht
 -  to-air intercooled diesel - dieselmotor met intercooler?
 -  tower - luchtpomp (bij tankstation)
 -  transformer - luchtregelaar (v. luchtcompressor)
 -  tube - binnenband, luchtinlaatkanaal
 -  valve - (aavullende) luchtklep (zonder luchthoeveelheidsmeter)
 -  vessel - luchtketel
air bag - aanvullend veiligheidssysteem, airbag, luchtzak
airborn dirt - vuil uit de lucht
airco - air conditioner, air conditioning, klimaatregelaar
airless injection - drukverstuiving
   -    spray painting - lakspuiten zonder perslucht
airport catering truck - viiegluigcateringtruck
airproof - luchtdicht
airtight - luchtdicht
   -     test - luchtdichtheidstest
AKI (Anti-Knock Index) - antiklopindex (v. brandstof)
alarm - alarminstallatie alarm
ALB (Anti Lock Brake) - AntiBlokkeerremSysteem (Honda Accord)
ALB (Ant1-Lock Brake) - antiblokkeerremsysteem op 4 wielen (Honda 'S3)
alcohol - alcohol
align, to - in één lijn brengen, in lijn brengen, richten, tegenover
            elkaar zetten, uitlijnen
  -   the matchmarks, to - de merktekens in lijn zetten
alignment - in één lijn brengen, richten,
    -     equipment (A) - uitlijnapparaat
    -     mark - merkteken
alimentation - voeding
aliphatic hydrocarbon type - alifatische koolwaterstof (oplosmiddel 1n lak)
alkaline - alkaline
alkalinity - alkaliteit
alPvd resin - alkydhars
all-aluminum quad-cam V-B (A) - V-8 motor, geheel v. aluminium met 4
                                bovenliggende nokkenassen
all-independent suspension (A) - rondom onafhankel1jke vering
 -  over the band - over de gehele golflengte (radio)
All Purpose Vehicle (APV) (A) - minibus, -van, multifunctioneel
                                voertulg (o.a. Chevrolet type Lumina APV 
                                met 3,1 l. V6 motor, Pontiac Trans Sport,
                                Renault Espace , Toyota Previa), 
                                "ruimtevoertulg", voertulg voor alle 
                                doeleinden
all-steel piston - stalen zulger
 -  weather cabriolet - cabriolet met wegklapbear dak (is automodel)
 -  weather tire - vierseizoenenband
Allen wrench - inbussleutel (ger.), stiftsleutel (ger.) 
alleviate, to - matigen, opheffen (JE)
allow, to - toelaten
allowable - toegestaan
    -     indicating error - toegestane afwijking (snelheidsmeter)
allowance - speling
alloy - alliage, legering
  -   wheel (A) - 11chtmetalen wiel
alloyed galvanized sheet metal - gelegeerd gagalvaniseerd plaatstaal
ALR (Automatic Locking Retractor) - automatische oprolgordel (v. 
                                    veiligheidsgordel)
alter, to - veranderen, wijzigen
alternate - afwisselend
alternating current (A.C.) - wisselstroom
alternative - alternatieve, andere mogel1jkheld
alternator - wisselstroomdynamo
    -      bracket - dynamobeugel, -steun
    -      drive belt - aandrijfriem v. dynamo
    -      regulator - spanningsregelaar
aluminum (A) - aluminium
   -     brazing metal (A) - aluminium soldeermateriaal
   -     grease (A) - aluminiumvet
   -     outside elements (A) - aluminium buitenbeplating
   -     panel van (A) - gesloten vrachtwagen met aluminium wanden
   -     powder (A) - aluminiumpoeder (kle
although - hoewel
altimeter - hoogtemeter
altitude - hoogte
alumini um
 
~rpigment in lak)
AM includes LW, MW and SW - AM omvat lange golf, middengolf en korte
                            golf (radio)
AM station - middengolfstation (radio) A M
ambient temperature - buitentemperataur, omgevings-
   -          -     sensor - buitenluchttemperatuursensor
ambulance vehicle - ambulancewagen, ziekenwagen
american wire gauge (A.W.G.) - meter voor Amerikaanse schroefdraad
amidships (A) - in het midden
amino alkyd - amino alkyd
  -     -   resin - amino alkydhars
  -   resin - aminahars [thermohardende (synthetische) hars in lak]
ammeter - amperemeter
   -    with a current-measuring probe - amperemeter met amperemeettang
ammonia - ammonia
among - behorend bij, deel uitmakend v.
amount (AMT.) - bedrag, hoeveelheid
amp rating - stroomsterkte
amperage - amperage, stroomsterkte
   -     rating - stroomsterkte
ampere - ampere (A)
amperehour - ampere-uur (Ah)
ample - ruim
amplifier - luidspreker, omvormer, versterker
    -     stabilizer relay - stabilisatie omvormer relais (airco)
    -     unit - omvormer
amplitude - amplitude, uitslag
    -     modulation - amplitudemodulatie
AMS (Autogas Management System) - Autogas Management Systeem (Vialle)
AMT. (amount) - hoeveelheid
amyl acetate - amylaceteat (oplosmiddel in lak)
analog type - analoge uitvoering, klok-
analyser - tester
analysis - analyse
anchor - anker
anchorage - bevestiging, verankering
    -     arm - bevestigingsarm
    -      -  swivel - kanteljuk
    -     bolt - ankerbout
    -     link - bevestigingsschakel
    -     plate - ankerplast (v. trommelrem)
    -     spring - ankerveer (tussen remschoenen), terugtrekveer
    -       -   point - bevestigingspunt (v. veil.g.)
and so on (a.s.o.) - enzovoort(s) (enz.)
anesthetic - bedwelmend (bv. afbijtmiddel voor lak)
angle - hoek (meetkunde)
  -   bar - hoekijzer
  -   gauge - hoekmeter (carburateurger. om smoorklepopeningshoek te
              meten), mal(letje) (carburateurger.)
  -   stand - gradenboogstandaard, -steun, hoekmeterstandaard
  -   iron - hoekijzer
angular - hoekig
   -    cable socket - rechthoekig gebogen kabelschoen
anionic ED painting [anodic (Elektro-Deposit) painting] - elektroforese lak
   -    painting - anode dompelbad (lakprocedure waarbij voorwerp een 
                   postieve lading krijgt), anaforese dompelbad
anneal, to - uitgloeien
annealing - verwarmd metaal langzaam laten afkoelen om het bepaalde
            gewenste eigenschappen te geven, warmtebehandeling
annular - ringvormig
annulus - ringwiel, wiel met inwendige vertanding
anode - anode
anodic ED (Electro-Deposit) painting - elektroforese lak
anodized aluminium - geanodiseerd aluminium
ante chamber - voorkamer
antenna - antenne
   -    cord - antennekabel
   -    feeder - antennedruad, -kabel
   -    motor control relay - bedieningsrelais v. antennemotor
   -    -related - samenhangend met antenne (bv. storing)
   -    trimmer - antennetrimmer
anthraquinone yellow - anthrachinon geel (kleurpigment in lak)
anti-beading agent - antiweghaalmiddel (in lak)
  -  bleeding sealer - antidoorbloedingssealer
  -  burst safety lock - niet openspringend veiligheidsslot
  -  chipping paint - antisteenslaglak
  -  corrosion treatment - antiroestbehandeling
  -  dazzle light - dimlicht
  -     -   mirror - antiverblindingsspiegel
  -     -   screen - zonneklep, -scherm
  -     -   switch - dimschakelaar
  -  dive brake system - antiduikremsysteem
  -  foam agent - antischuimmiddel
  -  freeze - antivries
  -  freeze hydrometer - antivriesmeter
  -  mixture - antivriesmengsel
  -  glare inside rear view mirror - antiverblindingsbinnenspiegel,
     binnenspiegel met antiverblindingsstand
  -  knock - antiklopklopvastheid
  -    -   rating - octaangetal
  -  lacerative windshield - antiverwondingsvoorruit
  -  lock brake system - antiblokkeerremsysteem
  -    -    -      -   actuator - regeleenheid v. antiblokkeerremsysteem
  -    -    device - antiblokkeerinrichting
Anti-Lock System - antiblokkeerremsysteem (AP/Lockheed, Engeland, in
                   Fiat Uno Turbo '88)
  -  oxidant - antioxydatiemiddel
  -  pollution device - inrichting voor vermindering v. luchtvervuiling
  -  rattle rubber - antiratelnubber
  -  rattle spring - trillingsdempveer
  -  roll bar (A) - stabilisatorstang
  -  rust treatment - antiroestbehandeling
  -  shrinkage sealer - antikrimpsealer (voor lak)
  -  spatter compounds - antihechtmiddel (bij lassen)
  -  squeal shim - antipiepplaatje (in schijfrem)
  -     -   spring - antipiepveertje (in schijfrem)
  -  static - antistatisch
  -  stretch agent - antirek toevoeging (in lak)
  -  theft device - antidiefstalapparaat, -voorziening
  -  thrust - antidruk, tegen- 
  -  yellowing - antivergeling (v. lak)
  -  theft alarm - alarminstallatie tegen diefstal
anvil - aambeeld
  -   contact - onderbrekerhamer
  -   point - onderbrekerpunt
APAA (Automotive Parts & Accessories Association) show (A) - Automo-
     bielonderdelen en Accessoires Association tentoonstelling
APC  -  [Saab 900 Turbo (motor kreeg APC, injectie, 16 kleppen en geregelde 
        3-weg katalysator)]
aperture - boring, opening
A.P.I. (American Petroleum Institute) (A) - normalisatiecommissie op
       het gebied v. de olieclassificaties
A.P.I. (American Petroleum Institute) grade (A) - A.P.I. kwaliteit (v. olie)
A.P.I. (American Petroleum Institute) gravity (A) - soortelijk gewicht
       in A.P.I.
apitong load - hardhout (vloer in vrachtwagen)
apparatus - apparaat, toestel
appear, to - verschijnen
appearance - uiterlijk, uitstraling (v. lak)
appendice - aanhangsel, toevoegsel
appliance - toestel ?
applicable - desbetreffende, toepasbaar, v. toepassing op, - - zijnde
area - v. toepassing zijnd gebied
model - toegepast op model, v. toopassing op model
application - toepassing
applied - aangetrokken (parkeerrem)
apply, to - aanbrengen, -trekken (parkeerrem), -vragen, toepassen, verwerken
   -   battery voltage across terminals A and B, to - accuspanning op de
       aansluitingen A en B zetten, sluit accuspanning aan op aansluitingen A en B
   -   for a patent, to - octrooi aanvragen
   -   force, to - druk/kracht uitoefenen op
   -   into, to - zetten op (bv. perslucht)
   -   to, to - aanbrengen op, uitoefenen op
   -   the brakes, to - remmen
   -   vacuum to, to - vacuum zetten op
appropriate - juiste, passend voor
approx. (approximately) - benaderend, circa, ongeveer
APS (Automatic Program Selection) knob - knop voor automatisch kiezen/opzoeken 
                                         v. een nummer (cassettespeler)
APV (All Purpose Vehicle)- multifunctioneel voertuig, zie All Purpose Vehicle
aquasplaning - auto "drijft" op het op de weg liggende water en is
               tijdelijk onbestuurbaar, hydrodynamische druk onder
               de band welke zo hoog is dat de resulterende
               opwaartse kracht gelijk is asn de wielbelasting en de
               band drijft op het water waardoor auto tijdelijk
               onbestuurbear is, banden zonder vaste grip op wegdek
               glijden over een waterfilm, hydroplaning 
arc, to - overspringen (v. vonk)
 -   boog
 -   brazing - vlamboogsolderen
 -   generation - genereren v. vlamboog
 -   voltage - vlamboogspanning
 -   welder - elektrisch lasappareat
 -   welding - (vlambooglassen (is een vorm v. smeltlassen)
ARC (Automatic Ride Control) - computergestuurd en elektronisch
    geregeld systeem dat de vering automatisch asn rijstijl en 
    rijomstandigheden aanpast (o.a. Rolls Royce type Silver Spirit 2, Silver
    Spur 2, Corniche 3) 
area - gebied, gedeelte, oppervlakte, (werk)omgeving
  -  application - geldig voor, v. toepassing op
area of bearing - draagvlak
ARI (Auto-Radio Information) - autoradio-informatie, verkeersinformatie 
                               (op radio)
arm - arm?
 -  ball joint - stuurkogel
 -  bushing - draagarmbus, lager-
 -  (-)rest - armleuning, -steun
 -  rocker - tuimelaar
armature - anker (startmotor)
   -     coil - anker (startmotor), -spoel
   -     core - ankerkern, weekijzeren kern
   -     shaft - ankeras (startmotor)
armour - pantsering
   -   material - pantsermateriaal
   -   spindle - ankeras
   -   winding - ankerwikkeling
armoured car - gepantserde auto, pantserwagen
armrest panel base upper - bovenzijde v. armsteun
aromatic - aromatisch
    -    compound hydrocarbon type - aromatische samengestelde koolwaterstof 
                                     (oplosmiddel in lak)
    -    hydrocarbon - aromatische koolwaterstof
arrange in order, to - in de goede volgorde leggen/plaatsen, op volgorde houden
arrangement - opstelling
arrow - pijl
ARS (Automatic Recirculation System) - systeem bestaande uit een sensor
    achter de grille welke sterke luchtverontreiniging meet en 
    automatisch het compartiment v. de auto afsluit v. de aangezogen 
    buitenlucht (BMW 350i '91)
articulated coach - gelede busuitvoering
artificial - kunstmatig
AS (Acrylonitrile Styrene resin) - acrylonitril styreen kunststof
AS (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging
A/S (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging 
as necessary - indien nodig, waar -, zoals -
 - shown - zoals aangegeven
ASB (Antiskid Bendix) - antiblokkeerremsysteem (Peugeot)
asbestos - asbest
ASBS (Anti-Slip Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Mitsubishi '82)
ASC (Adaptive Suspension Control) - dubbelwandige demper m. 2
    elektromagnetische kleppen aan buitenkant v. demper (Armstrong) ASC 
    (Automatic Skid Control) automatische antislipregeling
ASC (Automatic Stability Control) (A) - automatische stabiliteitsregeling
ASC (Automatic Suspension Control) - automatische schokdemperregeling
    (ontworpen door Boge, gemonteerd op Lancia Dedra)
ascend, to - omhoog gaan
ascertain, to - onderzoeken
ash - as (v. sigaar)
 - receiver - asbakje
 - receptacle - asbakje, schuifplaat v. asbakje
 - tray - asbakje
ASI [American Standard of Industry] (A) - Amerikaanse standaardnorm
                                          (vermelding op ruit)
ASLE (American Society of Lubrication Engineers) (A) - Amerikaanse
     vereniging v. smeringstechnici
aspect ratio - hoogte/breedteverhouding v. buitenband
asphalt sheet - asfaltlaag (kale vloer zonder bovenste mat), bodemplaat, 
                dempmat (op bodemplast v. carrosserie)
asphaltene - asphalteen
aspirate, to - aanzuigen
assemble, to - assembleren, in elkaar zetten, monteren, samenstellen
assembly - assembleren, samengesteld(e), (samengestelde) eenheid, 
           samenstel (v. onderdelen)
    -    of - in elkaar zetten v., montage v., opbouwen v., samenvoegen v.
    -    -  cylinder head - opbouwen/samenstellen v. cilinderkop
    -    reference mark - merkteken voor fabrieksmontage
assessment method - beoordelingsmethode
assist grip - handgreep
associated with - met betrekking tot
ASTM (American Society for Testing and Materials) (A) - commissie voor
     de beproeving van materialen
ASV (Air Suction Valve) - luchtaangklep
ASV (Air Switching Valve) (JE) - luchtschakelklep
asymetric - asymetrisch
at an angle - onder een hoek
 - hand - bij de hand, onder handbereik
 - rest - in ruststand
 - short-circuiting the terminal T - met aansluiting T kortgesloten
 - stall - test met stilstaande auto (automatische bak)
 - starting - bij aanvang, - begin draaien
 - unloaded (JE) - in onbeladen toestand, onbeladen
A/T (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak
ATC (Automatic Temperature Control - automatische temperatuurrregeling
                                     (Rover 800 '91)
ATC (Automatic Traction Control) - automatische aandrijfregeling (Saab '89)
ATF (Automatic Transmission Fluid) - automatische transmissie-olie
ATi (Advanced Turbo intercooling) (A) - motortechniek welke lagere NOx, 
    (stikstofoxyde) waarden, lagere CO (koolmonoxyde) - en lagere HC 
    (koolwaterstof) - oplevert (DAF).
ATM (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak
atmosphere (atom) - atmosfeer, atmosfeer overdruk
     -     atmosferisch
     -     pressure - atmosferische druk
atomic hydrogen welding - ?
atomise, to - vernevelen, verstuiven
atomisation - verneveling, verstuiving
atomization - verneveling (v. lak), verstuiving
atomized - verneveld, verstoven (vioeistof)
atomizer - injector, verstuiver
    -    nozzle - nevelkop (lakspuiten)
A.T.P. (Automatic Transmission Parking) - parkeerstand v. automatische
       versnellingsbak
attach to, to - bevestigen aan
attachment - bijlage, hulpgereedschap, verlengstuk
    -      bolt - bevestigingsbout
    -      eye - bevestigingsoog
    -      pin - bevestigingsstift
attempt, to - proberen
attract, to - aantrekken
attraction - aantrekking
audible - hoorbaar, verstaanbaar
audio - audio
augment, to - vergroten, vermeerderen
Australia - Australie
auto A/C (JE) - automatische airconditioner
auto drain - automatische aftapkrean
  -  (frictional) single dry plate clutch - zelfstellende enkelvoudige
                                            droge plaatkoppeling
  -  glass sealer - autoruitenkitset
  -  maker (A) - autofabrikant
auto parts store - automaterialenzask
  -  search button - autom, zenderzoekknop (radio)
  -  tilt away steering column - automatische verstelbare stuurkolom
  -  transmission (A) - automatische transmissie
  -  tuning - automatische afstelling (radio) 
autogenous - autogeen
     -     fusing - autogeen snijden
     -     welding - autogeen lassen
automatic - automatisch
    -       adjusting lever - automatische stelhevel
    -       adjusting mechanism - automatisch stelmechanisme
    -       advance - automatische voorontsteking
    -       car wash - autowasserette
    -       changer - wisselaar (v. CD speler)
    -       disconnecting differential system - freewheel, vrijwiel (op
            wielnaaf) (zie A.D.D.)
    -       engine oil feeder - automatische olie-aanvoer
    -       ignition advance - automatisch geregelde voorontsteking
    -       levelizer - automatische nivelleerinrichting
    -       loading crane - autolastkraan
    -       painter - lakspuitrobot
Automatic Temperature Control (ATC) - automatische temperatuurregeling
                                      (Rover 800 '91)
    -       timer - automatische versteller
    -       timing advance device - inrichting om inspuitmoment aan te passen
    -       transaxle (bij voorwielaandrijving) - automatische
            versnellingsbakautomaat
    -       transmission fluid level dipstick - oliepeilstok v. 
                                                automatische bak
automobile (A) - auto(mobiel)
    -      component - auto-onderdeel
    -      paint - autolak
automobilism - automobilisme
automotive engine rebuilding equipment (A) - automotorrevisie-apparaat
    -      industry - automobielindustrie
    -      repainting - herstelspuiten v. auto's
    -      trade - autobranche
Auxiliary Acceleration Pump (A.A.P.) - aanvullende acceleratiepomp,
                                       hulpacceleratiepomp
auxiliary catch lever - veiligheidshaak v. motorkapslot
    -      equipment - hulpwerktuigen
    -      hole - hulpgat (in spuitpistool)
    -      jet - hulpsproeier
    -      leaf - hulpblad (v. veer)
    -      seat - extra stoel
available - beschikbear, verkrijgbaar
average - gemiddeld(e)
aviation (F3) knock-rating - klopvastheidsbepaling/bepaling v. het
                             octaangetal vig. F3 methode voor vliegtuigmotoren
AVL (Automatic Vehicle Location) - centrale welke controleert waar de
    voertuigen van een wagenpark zich bevinden (v. Philips)
avoid, to - vermijden
 
avoidance reaction - vermijdingsreactie
AWD (All Wheel Drive) (JE) - aandrijving op alle wielen, alle wielen
                             aangedreven (Mitsubishi)
A.W.G. (American Wire Gauge) (A) - meter voor Amerikaanse schroefdraad
axial - axiaal
  -   direction - haaks op werkzijde
axis - as, hartlijn
  -  inclination - fuseedwarshelling
axle - (draag)as
3-axle - 3-asser, 3-assig
axle base - asafstand
  -  beam - aslichaam
  -  breakage - asbreuk
  -  carrier - asdrager
  -  casing - ashuis
  -  end - astap
  -  fracture - asbreuk
  -  housing - ashuis
  -  hub - wielnaaf
  -  bearing - wiellager
  -  lift - optrekbare as (v. aanhanger)
  -  lifting device - ashefinstallatie
  -  shaft (A) - as(drager), steekas, wielaandrijf-, zij-as
  -  shaft lock (A?) - steekasborg
7-axle telescopic semi deep-loader - 7-assige uitschuifbare semi 
                                     dieplader
azeotropic mixture - stikstofhoudend mengsel
azote - stikstof

 

Top Stealth rapport van loekisuzu0