WWW.CARDIAGNOSTICS.BE IS SUPER !! FORD WDS 2000

For contact , remarks , info or suggestions:

 
Gebruik <CTRL> F om te zoeken!

 
 
W. (watt) - W (watt)
w/ (with) (A) - met
wagon (station wagon) - stationcar, stationwagon
  -   crane - kraan op verrijdbaar onderstel, mobiele kraan
waist belt - heupgordel
  -   line - taillelijn (van carrosserie)
  -   safety belt - heupveiligheidsgordel
WAIT - vermelding op display van CD-speler betekent dat een bepaald stuk
       van de CD niet kan worden gelezen of dat het systeem problemen heeft
walking - onderlinge verwringing van rubber- en weefsellagen in het in-
          wendige van een buitenband
   -    floor - horizontale zelfladende en -lossende vloer (van
                vrachtwagen)
walk-in pedal - instappedaal aan voorstoel
 -  - - system - instapsysteem (stoel schuift naar voren om achterin te
                 kunnen stappen na bediening van een hendel/pedaal)
 -  -through van - bestelauto met doorloop van laadruimte naar stuurstoel
wall - flank, paneel, wand
 -   banger (A) - aanraking van racewagen met de betonnen muur van de
                  Indianapolis Motor Speedway
 -   rubber - flank van buitenband
walnut insert - gedeeltelijke bekleding van interieur met walnoothout
wander, to - verlopen (van een boor), zoeken (van wielen)
wandering - zoeken van voorwielen op slecht wegdek
Wankel engine - Wankelmotor
warehouse - depot, magazijn, opslagplaats, pakhuis
warehousing - opslag
     -      company - opslagbedrijf
warm, to - opwarmen, verwarmen
 -   - op bedrijfstemperatuur, warm
 -  -air blower - aanjager van warme lucht
warm engine - op bedrijfstemperatuur zijnde motor, warme motor
warming-up - opwarmen/warmdraaien van motor
warm starting ability - mogelijkheid tot starten van warme motor
warmth - warmte
warm up, to - op bedrijfstemperatuur brengen, warmdraaien
 -  - - control - opwarmregeling (airco)
 -  - - phase - warmloopperiode, opwarmperiode
warming-up - opwarmen van motor, warmdraaien van motor
warn, to - waarschuwen
warning - waarschuwing
   -    board - waarschuwingsbord
   -    buzzer - waarschuwingszoemer
   -    chime - waarschuwingssignaal
   -    decal - waarschuwingsetiket, waarschuwingssticker
   -    flasher switch - schakelaar voor alarmknipperlichten
   -    lamp - waarschuwingslamp(je)
   -    light - knipperlicht (bij spoorwegovergang), waarschuwings-      
          lamp(je)
   -    noise - geluidssignaal
   -    signal - waarschuwingsteken voor gevaarlijke lading
   -    triangle - gevarendriehoek, waarschuwingsdriehoek
   -    turn signal indicator - richtingaanwijzercontrolelampje
warp, to - kromtrekken, scheeftrekken, vervormen
warpage - afwijking van vlak, kromtrekken, kromming, kromtrekking, ver-
          vormd, vervorming, verwringing
warped panel - vervormd plaatdeel
warping - kromtrekking, vervorming
warranty - (fabrieks)garantie
   -     conditions - garantiebepalingen, garantievoorwaarden
   -     coverage - bescherming van garantie-aanspraken, dekking door
                    garantie
   -     period - garantieperiode, garantietermijn
WASA (Wax Anti Settling Additive) - vloeibaarheidsverbeteraar die de maat
     van de waskristallen vermindert en de was niet laat neerslaan op de
     bodem van het vat waarin 's winters dieselbrandstof is opgeslagen
wash, to - afspoelen, afspuiten, wassen
washable - afneembaar, afwasbaar, uitwasbaar, wasbaar
   -     filter - uitwasbaar filter
washcoat - 1. hechtingslaag (waarin fijnverdeeld edelmetaal is opgenomen)
           dat op de keramische of metalen drager is aangebracht van een
           katalysator, 2. poreus materiaal van hechtingslaag in kataly-
           sator waarin de edelmetalen zeer fijn zijn verdeeld
wash down, to - afspoelen
washer - koplampsproeier, ruitensproeier, onderlegring, opsluitring,
         (sluit)ring
  -    bottle - sproeierreservoir
  -    fluid - koplampsproeiervloeistof, ruitensproeiervloeistof
  -      -   additive - toevoeging aan koplamp-/ruitensproeiervloeistof
  -    jet - koplampsproeier, ruitensproeier
  -    linked type switch - was/wis combinatieschakelaar
  -    liquid - koplamp-/ruitensproeiervloeistof
  -    motor - ruitensproeiermotor, ruitensproeierpomp
  -    nozzle - ruitensproeier, sproeiermondje (van ruitensproeier)
  -    pump - ruitensproeierpomp
  -    reserve tank (JE) - ruitensproeiertank
  -    reservoir - ruitensproeiertank
  -    welder - lasapparaat om ringen te lassen, lasapparaat voor aange-
                laste ringen, ringenlasapparaat
wash filler - dunne plamuur
washing - wassen
   -    bay - wasplaats, wasstraat
   -    brush - wasborstel
wash off, to - wegwassen
 -   primer - etsende primer (maakt corrosiewerende chemische laag op een
              metaaloppervlak), washprimer
waste, to - uitgloeien, verbruiken, verspillen (bv. brandstof)
  -   - afval, schadelijke stof, verspilling, waardeloos materiaal
  -   cloth - poetsdoek
  -  -fluid container - vat voor afvalvloeistoffen
  -   fluids - afvalvloeistoffen
  -   gate - afblaasklep (van turbosysteem), omloopklep, omloopleiding,
             omlooppoort van turbolader, overdrukklep van turbo
  -    -   valve - omloopklep, ontlastklep (van turbolader), overdruk-   
                   klep, overdrukventiel (van turbocompressor)
  -   of energy - energieverspillng
  -   oil collector - tank voor afgewerkte olie
  -   spark system (A) - verdelerloos ontstekingssysteem met dubbel-von-
                   ken bobines waarbij twee bougies tegelijkertijd vonken
                   en in cilinder 1 het mengsel wordt ontstoken en in
                   cilinder 2 in de uitlaatslag vonkt en omgekeerd
  -  -utilisation system - systeem om afvalstoffen opnieuw te gebruiken 
  -  -utilization   -    (A) - systeem om afvalstoffen opnieuw te gebruiken
  -   water- afvalwater
water - koelvloeistof, (koel)water
  -   absorption - waterabsorptie
  -   base paint - lak op waterbasis
  -   booth (flush type spray booth) - spuitcabine met waternevelfiltering
  -   brake - waterrem
  -   by-pass hose - by-pass waterslang, wateromloopslang
  -   - - -   inlet neck - nevenstroominlaat
  -   channel - waterkanaal
  -  -circulation cooling - wateromloopkoeling
  -   content - watergehalte
  -  -cooled - vloeistofgekoeld, watergekoeld
  -   cooling - waterkoeling
  -      -    channel - koelmantel, waterkoelingkanaal
  -   drainage - waterafvoer (van loopvlak van buitenband)
  -   drain plug - wateraftapplug
  -     -   valve - wateraftapklep
  -   film - dun laagje water, waterfilm
  -   filter - waterafscheider
  -   flow method - waterspoelmethode (afzuiginstallatie van spuitcabine)
  -   hammer - waterslag
  -  -heated manifold - door koelwater verwarmd spruitstuk
  -   hose - waterslang
  -   injection - waterinjectie, waterinspuiting
  -   inlet - waterinlaat
  -     -   housing - thermostaathuis, waterinlaathuis
  -     -   pipe - waterinlaatpijp
  -   jacket - koel(vloeistof)mantel, watermantel
  -     -    plug - watermantelplug
waterless - waterloos, watervrij, zonder water
    -     hand cleaner - watervrije handenreiniger
water level - waterniveau, waterpas (instrument), waterpeil
  -   main inlet port - hoofdwaterinlaat(pijp)
  -   on/off control - kraan (op wasborstel)
  -  -operated dynamometer - waterrem
  -   outlet - waterafvoer, wateruitlaat
  -     -    (JE) - vulopening (van radiateur)
  -     -    port - wateruitlaat(pijp)
  -   passage - waterkanaal
waterproof - bestand tegen water, waterbestendig, waterdicht
water-proof film - folie aan binnenkant van portier
  -   proofing effectiveness - waterbestendigheid (van lak)
water-proof sandpaper - watervast schuurpapier
  -  -  -   type connector - waterdichte stekker
  -   pump - koelvloeistofpomp, waterpomp
  -    -   bearing - waterpomplager
  -    -   delivery - waterpompopbrengst
  -    -   impeller - rotor, schoepenrad, waaier (van waterpomp), water-
                      pomprotor, waterpompschoepenwiel
  -    -   overhaul tool set - waterpomprevisiegereedschapsset
  -    -   packing - waterpomppakking
  -    -   pliers - waterpomptang
  -    -   rotor kit - waterpomp rotorset
  -    -   spindle - waterpompas
  -   reservoir - koelvloeistofreservoir, waterreservoir, watertank
  -   seal - waterafdichting, waterkering
  -   separator - waterafscheider
  -   spot - waterdruppel
  -   spotting - watervlekken (in lak)
  -   sprinkling tank lorry - watersproeitankwagen
  -   tank lorry - watertankwagen
  -    -   truck - watertankwagen, waterwagen
  -   temperatture - koelvloeistoftemperatuur, watertemperatuur
  -   temperature cut switch - kachelkraan onderbrekingsschakelaar, thermostaat
  -        -      gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter, watertemperatuurmeter
  -        -      indicator - koelvloeistoftemperatuurmeter, watertempe-
                              ratuurmeter
  -        -      receiver gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter, 
                                   watertemperatuurmeter
  -        -      sender gauge - temperatuurzender
  -        -      sensor - koelvloeistoftemperatuursensor, thermosensor
                           koelvloeistof, watertemperatuursensor
  -        -        -    performance curve - verloop van weerstand van de
                         koelvloeistoftemperatuursensor, werkingsgrafiek van 
                         watertemperatuursensor
  -        -      switch - thermoschakelaar
  -   tender - brandweertankwagen
watertight - lekvrij, waterdicht
water tolerance - toelaatbaar watergehalte
  -   trap - waterafscheider
  -   tube - waterbuis (in radiateur), waterpijp
  -   valve - kachelkraan
  -   vapour - waterdamp
watt (W.) - Watt (W) (eenheid van vermogen)
wattage - verbruik in Watt, elektrisch vermogen, Watt, wattage
Watt-hour - Watt-uur
waved washer - gegolfde ring, golfring, verende ring
wavelength - band, golflengte (radio)
wave pattern - golfbeeld, golfpatroon
 -   ring - gegolfde ring, gewelfde ring, golfring, veerring
 -   spring washer - gegolfde veerring
wave washer - gegolfde ring, golfring, verende ring
wax, to - in de was zetten (van lak)
-   - was
Wax Anti Settling Additive (WASA) - zie WASA
waxing - in de was zetten (van lak)
wax injection - inspuiting van vloeibare was in holle ruimtenvan carros-
                serie
wax-like - wasachtig
-   preservation - wasconservering
-   remover - wasverwijderingsmiddel
-   thermostat - wasthermostaat
-   type filler - plamuur met wasoppervlak
-    -   putty - plamuur met wasoppervlak
-  - -   thermostat - wasthermostaat
waxy type filler - plamuur op wasbasis
waybill - vrachtbrief, vrachtcedel
3-way connector - T-stuk(je)
3-way dump truck - 3-zijdige kipwagen
way mark (A) - wegwijzer
-   of forwarding - wijze van transport/vervoer
3-way union - drieweg koppeling, driewegverbinding(sstuk) (voor lei-
              dingen)
WCS (Winch Remote Control Switch) - afstandsbediening van lier
WCU (Winch Control Unit) - lierbedieningseenheid
4WD (4 Wheel Drive) vehicle - vierwielaangedreven voertuig
weak - arm, week, zacht
 -   current - zwakstroom
weaken, to - verdunnen, verzwakken
weak mixture - arm mengsel
weakness - zwakheid, zwak punt
weak water - zacht water
wear, to - (af)slijten, dragen (bv. van veiligheidsbril)
 -   - afslijting, slijtage
 -   and tear - afslijting, slijtageproces
 -   damage - schade t.g.v. slijtage
 -   indicator - slijtage-indicator
wearing part - aan slijtage onderhevig onderdeel, verslijtend onderdeel
   -    ring - slijtring
wear limit - afkeurwaarde, slijtagegrens
 -   out, to - uitlopen (van lager), uitslijten
 -   pattern - slijtagepatroon
 -   resistance - slijtagebestendigheid, slijtvastheid, slijtweerstand,  
                  weerstand tegen slijtage
 -   resistant - slijtbestendig, slijtvast
 -   ridge - stootrand bovenin cilinder
 -   ring - slijtring
 -   sensor - slijtagesensor
weather, to - het weer gaat erin zitten, verweren
   -    conditions - weersgesteldheid, weersomstandigheden
   -    fastness - weerbestendigheid (van lak)
   -    forecast - weerbericht
weathering - verwering (van lak)
weather-o-meter - apparaat om schadelijk effect van zonlicht, lucht,
                  water en temperatuur op een laklaag te meten
weatherproof - bestand tegen weersomstandigheden, weerbestendig, weer-
               vast
weather-proofing - weerbestendig
   -    resistance - weerbestendigheid
   -   -resistant - weerbestendig
   -    seal - afdichtstrook, tochtstrip    
   -   -shielded solenoid (A) - weerbestendige solenoid
   -    side - buitenkant (van wiel)
weather strip - afdichtrubber, afdichtstrook, onderlegstrook, raamafdich
                ting, (portier)rubber, sierlijst, tochtbies, tochtlint,
                tochtstrip, vullint
   -      -   clip - klem van rubber
weave, to - weven, zigzagrijden
web - krukwang, weefsel
webbing - band (van veiligheidsgordel), weefsel (van veiligheidsgordel)
   -    guide - geleider van veiligheidsgordel
wedge - keg, spie, wielblok, wig
  -   base bulb - glassokkellampje, gloeilampje met wigvormige voet
wedged - gespied
wedge plate - deurneus
  -  -shaped combustion chamber - wigvormige verbrandingskamer
  -  -  -    nose - wigvormige neus (van auto)
weekly - wekelijks
weigh, to - wegen
  -   - weging
weighbridge - (wagen)weegbrug
weight, to - beladen, belasten, verzwaren
  -    - gewicht, last, neerwaartse kracht
  -    carried per wheel - wielbelasting
  -    category - gewichtsklasse
  -    distribution - gewichtsverdeling
  -   /power ratio (lb/hp) (A) - specifiek gewicht, wagengewicht/motor-
                                 vermogen verhouding (kg/kW)
  -    rating - toelaatbaar gewicht
  -    ratio - gewichtsverhouding
  -    reduction - gewichtsbesparing, gewichtsvermindering
  -    scale - gewichtsschaal (om lak te mengen)
  -   -saving - gewichtsbesparing
  -    type scale - kleurmengapparaat met gewichtsschaal
Weiss joint - Bendix-Weiss koppeling
weld, to - autogeenlassen, solderen, vlambooglassen
 -   - las(naad), naad
weldability - lasbaarheid
weldable - lasbaar
Weldable Vibration Damping Steel Sheet (JE) - 1. schutbord achter motor
         en als afscheiding tussen achterbank en bagageruimte welke con- 
         structie effectief alle mogelijke trillingen en geluiden dempt
         en bestaat uit een sandwich-constructie van twee dunne lage
         staal met daartussen een 50 mm dikke trillingsabsorberende hars
         laag waaraan metaalpoeder is toegevoegd om de zeer lichte plaat
         lasbaar te maken (Lexus LS 400)
weld bolt - lasbout
 -   clamp - lasklem
welded body - gelaste carrosserie
  -    joint - gelaste verbinding, lasnaad, lasverbinding
  -    plate clamp for wiring - aangelaste klem voor bedrading
  -    seam - lasnaad
welder - lasaggregaat, lasapparaat, lasser (persoon)
welder's goggles - lasbril
weld fault - lasfout
welding - lassen, las(verbinding)
   -    bolt - lasbout
   -    burner - lasbrander
   -    electrode - laselektrode
   -    equipment - lasaggregaat, lasapparaat en lasgereedschap
   -    fixture - lasmal
   -    flame - lasvlam
   -    hood - laskap
   -    glove - lashandschoen
   -    goggles - lasbril
   -    joint - lasnaad, lasverbinding
   -    mask - lasmasker
   -    nut - puntlasmoer
   -    patch - lasplaatje
   -    point - lastip
   -    powder - laspoeder
   -    power supply - voeding van lasapparaat
   -    restriction - beperking bij het lassen (door wettelijke
                      voorschriften)
   -    rod - laselektrode, lasstaaf
   -    seam - lasnaad
   -    strain - spanning van gelaste plaatdelen
   -    torch - lasbrander, lasvlam
   -    wire - elektrodendraad, lasdraad
weld joint - lasnaad, laspunt, lasverbinding
weldless tube - naaldloos getrokken buis, naadloze pijp
 -   nut - lasmoer
 -   on, to - oplassen
 -   penetration - inbranden van de las, lasinbranding
 -   spetter - lasspetter(s)
 -  -through primer - lasbestendig anti-roestmiddel, lasbestendige primer
well - capaciteitsbuisje, lager gedeelte in voertuigvloer voor gereed-
       schap/reservewiel/voeten
well-base rim - diepbedvelg
wet - nat, vocht
-   air filter - nat luchtfilter
-  -bulb thermometer - natte bol temperatuurmeter, natte bol thermometer (airco)
-   cylinder liner - natte cilinderbus, natte cilindervoering
-   disc clutch - natte plaatkoppeling, oliebadplaatkoppeling
-   disk   -    (A) - natte plaatkoppeling, oliebadplaatkoppeling
-   equilibrium reflux boiling point (ERBP) - zie wet ERBP
-   ERBP (equilibrium reflux boiling point) - nat kookpunt (is gebaseerd
         op het watergehalte van de remvloeistof na een jaar gebruik)
-   filter - nat luchtfilter
-   grip - grip op nat wegdek
-   liner - natte cilinderbus, natte cilindervoering
-  -on-wet - nat-in-nat spuiten (tweede laklaag wordt aangebracht terwijl
    eerste laag nog niet geheel droog is)
-   sanding - natschuren
-   sleeve - natte cilinderbus, natte cilindervoering
-   sump - carter voor olie
-    -   lubrication - smering vanuit oliecarter
Weymann body - Weymann carrosserie bestaande uit een licht houten frame
               van buiten bekleed met kunstleer en van binnen met geweven
               stof, Weymann carrosserie bestaande uit een met doek bekleed 
               houten frame waarin de houten spanten elkaar niet raken maar 
               met dunne metalen platen of metaaldraad aan elkaar bevestigd 
               zijn (van 1921 af)
Wheatstone bridge - brug van Wheatstone
wheel - loopwiel, (stuur)wiel
  -   adhesion - wegligging
  -   aligner - wieluitlijnapparatuur
  -   alignment - wielstanden, wieluitlijning
  -       -     equipment - wieluitlijnapparatuur
  -   angle - uitspoor in de bocht, wielhoek, (max.) wieluitslag
  -   apron panel - binnenscherm, wielkast, wielkuip
  -   arch - binnenscherm, wielkast, wielkuip
  -    -   extender - spatschermverbreding
  -    -   inner panel - binnenscherm, wielkuip
  -    -   moulding - wielkastsierlijst
  -   arrangement - aantal wielen x aantal aangedreven wielen
  -   axle - niet-aandrijvende (wiel)as
  -    -   base- wielbasis  
  -   balancer - wielbalanceerapparaat
  -   balancing weight - wielbalanceergewichtje
  -   base - afstand hart op hart vooras tot achteras (voor tandemasser:
             afstand h.o.h. vooras tot centrum tandem), asafstand, wiel-
             basis
  -   bearing - wiellager
  -      -    grease - wiellagervet
  -      -    play - wiellagerspeling
  -      -    preload (starting) - voorspanning wiellager (bij begin draaien)
  -   block - wielblok, wielkeg, wig
  -   bolt - naafbout, wielbout
  -   boss - wielnaaf
  -   brace - kruissleutel, wielsleutel
  -   brake - wielrem
  -     -   cylinder - wielremcilinder
  -     -   disc - remschijf
  -     -   disk (A) - remschijf
  -   bump movement - wielinvering tot aanslag
  -   camber - camber, wielvlucht  
  -   cap - naafdop, wieldop
  -   castor - caster, fuseepenlangshelling, naspoor
wheelchair lift - rolstoellift
wheel chock - wielblok
  -   clamp - kikker, klemschoen (van meerdelige velg), parkeerklem,
              wielklem
  -   clearance - speling tussen wiel en wielkast
  -   cover - sierdeksel, wieldop
  -   cylinder - werkcilinder, wielremcilinder
  -   deflection - wieluitslag
  -   disc - wieldop
  -   disk (A) - wieldop
  -   drive shaft - steekas, wielaandrijfas, zij-as
4 Wheel Drive (4WD) vehicle - vierwielaangedreven voertuig
wheeled carrier - wielcarrier
   -    excavator - sleuventrekker
   -    jack - verrijdbare krik
   -    loader - laadschop, wiellader
   -    loading shovel - laadschop
   -    tractor (A) - wieltrekker
   -    transporter - wielcarrier
   -    vehicle - wielvoertuig
wheel embellisher - sierdeksel, wieldop, wielsierplaat
  -   flange ring - zijring van velg
  -   flutter - shimmy, slingeren van voorwielen
  -   geometry - wielgeometrie, wielstanden
  -   hopping - stuiteren van wielen, wieltrillingen in verticale rich-
                ting
  -   house - binnenscherm, wielkast, wielkuip
  -     -   trim cover - wielkuiplijst
  -   housing - binnenscherm, wielkast, wielkuip
  -   hub - wielnaaf
  -   -   bearing support - wiellagerondersteuning
  -   -   cap - naafdop
  -   -   drive flange - aandrijfflens van wielnaaf
  -   -   extractor - wielnaaftrekker
  -   imbalance - wielonbalans
  -   joint bolt - naafbout
  -   lift - bril
  -    -   type truck - kraanwagen, sleepwagen met bril
  -   load - wielbelasting, wieldruk
  -   loader (A) - laadschop
  -   location - wielgeleiding
  -   lock - blokkeren van wielen tijdens remmen, wielslot
  -  -locking nut - wielmoer met slot
  -   lock-up - blokkering van á‚áá‚án of meer wielen
  -   lug nut - wielmoer
wheelman (A) - gangster die specialist is in het besturen van vlucht-
               auto's
wheel nut - wielmoer
  -   -   cap - wielmoerdop
  -   -   spanner - wielmoersleutel
  -   -   wrench (A) - wielmoersleutel
  -   -   torque - aanhaalmoment van wielmoer
  -   offset - inpersdiepte van velg t.o.v.naaf, sprong, wielverplaatsing
               (naar buiten)
  -   opening extension - wielkastverbreding
  -   ornament - naafdop, naafkap, wieldop
  -      -     remover - gereedschap om wieldop te verwijderen,
                         wieldopsleutel, wieldopverwijderaar
  -      -     replacer - gereedschap om wieldop te vervangen
  -   patter - wieltrillingen in verticale richting
  -   puller - tandwieltrekker, wieltrekker
  -   rebound - uitvering van wiel
  -   reduction gear - naafreductietandwielstelsel, wielreductiebak
  -   revolution - wielomwenteling
  -   rim - (wiel)velg
  -   rotation - onderlinge verwisseling van wielen
  -   run out - slag in wiel
wheels (A) - complete auto
wheel shimmy - slingeren van voorwielen
  -   size - wielgrootte, wielmaat
  -   slip - doorslippen van aangedreven wielen, wielspin
  -   spider - kruissleutel
  -   spin - doorslaan van aangedreven wielen, wielspin
  -   spindle - astap van niet-aandrijvende as, wielas
  -   spoke - wielspaak
4 wheel steering (4 WS) - vierwielbesturing
wheel stopper - wielblok
  -   stud - naafbout, tapeind voor wielmoer, wielbout
  -   suspension arm - wieldraagarm, wielophangarm
  -       -      lever - wielophangarm
  -   toe - wielsporing
  -   trace - remspoor
  -   track - spoorbreedte
  -   tractor - wieltractor, wieltrekker
  -   tramp - dribbelen, slaan van wielen in verticale richting
  -   travel - veerweg van wiel
  -   trim - wielsierdop, wielsierring
  -   turning angle - wieluitslag
  -   wedge - wielkeg
  -   well (JE) - wielkuip
  -   wobble - slingeren (van voorwielen)
  -   wrench (A) - wielmoersleutel
wheely - rijden op de twee achterwielen van een squad (is vierwieler)
when -   applicable - indien van toepassing
whetstone - slijpsteen, wetsteen
whine, to - fluiten, janken, zingen
whining differential - zingend differentieel
   -    noise - gierend/huilend/jankend geluid, janktoon (radio), zingend
                geluid
wiring cover - bedradingsbeschermer, kap van bedrading
whirl, to - snel ronddraaien, wervelen
  -   - werveling
  -   chamber - wervelkamer van indirect ingespoten dieselmotor
whiskering - parelen (van bougie)
whistle, to - fluiten, fluitend geluid maken, gieren (van banden)
   -    - fluittoon
whistling noise - fluitend geluid, fluittoon, gierend geluid (van banden)
white - wit
  -   gasoline - wasbenzine
  -   iron - blik
  -   lead - loodwit
  -   metal - babbitmetaal, witmetaal
  -   petroleum jelly (A) - vaseline
  -   side wall (W.S.W.) - wit zijvlak (van buitenband)
  -   smoke - lichtblauwe rook (uit uitlaat)
  -   spirit - petroleumether, terpentine, witte spiritus
  -   wall - wit zijvlak (van buitenband)
  -   wax - paraffine
  -   wall (A) - buitenband met wit zijvlak
whitewall tire (A) - buitenband met wit zijvlak
whitish - witachtig(e), wit(te)
   -    yellow - vaalgeel
Whitworth thread - Whitworth schroefdraad
whole drive line (A) - transmissie
wholesale - groothandel
Whole Vehicle Type Approval (WVTA) - voertuigtypekeuring
wick feed - dosering d.m.v. kous of pit
wide - breed, uitgebreid
 -  -angled rear mirror - achteruitkijkspiegel met breed gezichtsveld
 -   base rim - brede diepbedvelg
 -  - -   tire (A) - extra brede buitenband
 -  - -   tyre - extra brede buitenband
 -   beam headlamp - breedstraler
 -  -open throttle - volgas
 -  - -  -   -     knock - pingelen bij hoge snelheid
 -  -oval tire (A) - extra brede buitenband
 -  - -   tyre - extra brede buitenband 
 -   pattern stroke - spuitpatroon met brede stroken
 -   range headlamp - breedstraler
 -   ratio - lange overbrengingsverhouding
 -   rear mirror - achteruitkijkspiegel met breed gezichtsveld
 -   spread - wijdspreid tandemstel
 -  -stepped gearbox - versnellingsbak met ver uit elkaar liggende over- 
                       brengingsverhoudingen
 -  -   -    transmission (A) - zie wide-stepped gearbox
 -   tire (A) - brede buitenband
 -   torque band - vlakke koppelkromme
 -   tyre - brede buitenband
 -  -view rear mirror - achteruitkijkspiegel met breed gezichtsveld
widia - widia (staal)
width - breedte
  -   across flats - sleutelwijdte
  -   indicator - breedte-aanduiding (op vrachtwagen)
  -       -     lighting - breedtelichten
  -   of tooth face - tandflankbreedte
wiggle, to - heen en weer bewegen (lostrekken van stekkerverbinding),
             montage van wiel, (los)wrikken (van stekkerverbinding)
wild bar (ZE) - koeienbeugel, koeienvanger, rendierbeugel, rendiervanger
 -   noises - bijgeluiden
 -   ping - detoneren, pingelen
winch - krikslinger, lier
  -   control lever - lierbedieningshendel
  -      -    switch - bedieningsschakelaar van lier
Winch Control Unit (WCU) - lierbedieningseenheid
winch cover - lierkap
  -   drum - liertrommel
Winch Main Relay (WMR) - hoofdrelais van lier
winch motor - liermotor
Winch Remote Control Switch (WCS) - afstandsbediening van lier
winch wire - lierkabel
wind, to - ronddraaien, (om)wikkelen, oprollen (kabel op lier), (op)win-
           den
wind - tocht, wind(ing)
windblocker - wegklapbare windturbulentieverminderaar in cabine (patent
              van Mazda op RX -7)
wind conductor - spoiler, windgeleider
 -   deflector - windgeleider, windspoiler (voor open dak)
 -       -     panel - windgeleider (van zonnedak)
 -   down the door glass, to - het portierraam omlaag draaien
winder - raamkruk, raamslinger
winding - (op)winden (bv. kabel op lier), wikkelen, wikkeling, winding
   -    drum - kabeltrommel, liertrommel
   -    handle - raamkruk, raamslinger
   -    insulating layer - isolatiepapier (tussen wikkelingen)
   -    insulation - isolatie van wikkeling
wind noise - rijwindgeluid, rijwindgeruis
window - glas van koplamp, raam, ruit
  -    aperture - raamopening
  -    blind - raamjalouzie
  -    channel - raamgeleider
  -    cleaner - ruitenreiniger
  -   -control unit - raambedieningsmechanisme
  -    crank - raamkruk, raamslinger
  -    curvature - kromming van raam
  -    frame - raamsponning
  -   -  -   weatherstrip - raamafdichtrubber
  -    glass - raam, ruit
  -    guard - ruitbescherm(ings)stang
  -    guide - raamgeleider
  -    lifter - raammechanisme
  -    lock button - vergrendelschakelaar van elektrisch bediende ruit
  -    lock switch - raamborgschakelaar, raamsluitschakelaar
  -    molding (A) - raamlijst
  -    moulding - raamlijst
  -    pane - ruit
  -    panel frame - raamlijst
  -    pillar - raamstijl
  -    post - raamstijl
  -    regulator - bascule-arm (in portier), kruk van raammechanisme,    
               ruitmechanisme
  -        -     channel - ruitgeleider van raammechanisme
  -        -     handle - raamkruk, raamslinger
  -    run - ruitgeleiding
  -    scraper - ruitekrabber
  -    seal - raamsponning
  -    sun screen - zonnescherm boven ruit
  -    -   shield (A) - zonnescherm boven ruit
  -    van (JE) - bestelwagen met grote ramen (Isuzu)
  -    winder - raamkruk, raamslinger
  -      -    motor - motor van elektrische bediende ruiten
  -    winding gear - raammechanisme, ruitmechanisme
wind roof deflector panel - windgeleider (van schuifdak)
windscreen - voorruit
    -      cleaner - voorruitreinigingsmiddel
    -      defogger - voorruitontwaseming
    -      defroster - voorruitverwarming
    -      de-icer - voorruitontdooier, voorruitontdooimiddel
    -      heater - voorruitverwarming
    -      pillar - A-stijl, voorruitstijl
    -      post - A-stijl, voorruitstijl
    -      washer - ruitensproeier
    -      wiper - ruitenwisser (van voorruit)
    -        -   blade - ruitenwisserblad
windshield (A) - voorruit
    -      and rear window washer and headlight cleaner fluid tank (A) - 
           sproeiervloeistofreservoirŜ(NŜ
    -      defroster (A) - voorruitontdooier
    -      glass (A) - voorruit
    -      moulding remover (A) - sierlijsttrekker
    -      outside moulding (A) - voorruitsierlijst
    -      washer (A) - ruitesproeier
    -        -    jar (A) - ruitesproeiervloeistofreservoir
    -        -    fluid tank (A) - voorruitsproeiertankje
    -        -    motor (A) - ruitesproeierpomp
    -        -    nozzle (A) - ruitesproeiermondstuk
    -        -    pump (A) - ruitesproeierpomp
    -      wiper (A) - ruitewisser
    -        -   and washer control (A) - ruitewisser- en ruitesproeier-
                                          schakelaar
    -        -   deicer switch (A) - schakelaar voor ontdooien van rui-  
                                   tenwissers
wind together, to - aan elkaar bevestigen, in elkaar draaien
 -   tunnel - windtunnel
 -   up - omhoog draaien (van portierraam)
wing - spatbord, spatscherm, vleugel (van carrosserie)
 -   extension - spatschermverbreding
 -   mirror - spatbordspiegel
 -   nut - vleugelmoer
 -   screw - vleugelbout, vleugelschroef
 -   side inner panel - binnenbekleding van achterscherm
Wing Turbo - turbocompressor met variabele vleugels (Honda Legend 2 liter V-6)
wing valance - binnenspatbord, spatschermplaat
winter - winter
  -    adjustment - winterstand (van luchtfilter)
  -    check-up - winterbeurt
  -    cover - radiateurhoes
  -   -grade diesel oil - winterdieselbrandstof
  -   -  -   gasoline (A) - winterbenzine
  -   -  -   petrol - winterbenzine
  -    setting - winterafstelling
  -    tire (A) - winterband
  -    tyre - winterband
wipe, to - afvegen, afwassen
wiped area - door ruitenwisser geveegd oppervlak
wipe pattern - wispatroon van wisser op ruit
wiper - (ruiten)wisser
wiper arm - (ruiten)wisserarm
  -   -   pivot - ruitenwisseras
  -   blade - ruitenwisserblad, veger (van ruitenwisser)
  -     -   holder - wisserbladhouder
  -     -   rubber element - rubber van ruitenwisserblad
  -     -   stem - houder van ruitenwisserblad
  -   bar - ruitenwisserarm
  -   blade - ruitenwisserblad
  -  -  -   element - ruitenwisserrubber
  -  -  -   holder - houder van ruitenwisserblad
  -   chatter - knerpend geluid van ruitenwissers
  -  -delay control switch - intervalschakelaar van ruitenwissers
  -   linkage - stangenstelsel van ruitenwissers
  -   motor - ruitenwissermotor
  -   motor mounting bracket - montageplaat van ruitenwissermotor
  -   mounting bracket - montageplaat van ruitenwisser
  -   park function - automatische afslag van ruitenwissers
  -   pattern - wispatroon van wisser op ruit
  -   pivot shaft - ruitenwisseras
  -   rubber - ruitenwisserrubber
  -   switch - ruitenwisserschakelaar
  -   switch knob - bedieningsknop van ruitenwissers
wipe/wash system - wis-/wasinrichting
wiping angle - wishoek van ruitenwisser
  -    movement - wisbeweging van ruitenwisser
wire, to - met een draad vastmaken
 -   - bedrading, borgdraad (voor stelschroef), (ijzer)draad, leiding,
       metaaldraad, (trek)kabel, verbindingssnoer
 -   assembly - bedrading, dradenbundel
 -   breakage - draadbreuk
 -   brush - staalborstel
 -   clamp - (draad)klem, kabelklem
 -   clip - draadborgklem
 -   connection - draadverbinding
 -   connector bracket - stekkerklem
 -   cutters - draadkniptang
 -   cutting pliers - draadkniptang
 -   drawing - draadtrekken
 -   drum - draadhaspel van lier, draadtrommel
 -   edge - braam
 -   feed mechanism - laselektrodetoevoermechanisme
 -   gage (A) - draaddiktemeter, draadkaliber
 -   gauge - draaddiktemeter, draadkaliber
 -     -   set - set draadvoelermaten
 -   gauze - (draad)gaas, metaalgaas
 -     -   filter - filterzeef
 -   harness - bedrading, draadboom, dradenbundel, kabelboom
 -      -    routes - plaatsen waar bedrading langs loopt
 -      -    side - kabelboomzijde
 -   joint - draadlas, draadverbinding
wireless - draadloos, radio
   -     key - autosleuteltje met draadloze afstandsbediening
   -     remote control type key - draadloze afstandsbediening van por-
                                   tiervergrendeling in autosleuteltje
   -     speedometer - snelheidsmeter zonder aandrijfkabel
wire-mesh air filter - nat luchtfilter, oliebadluchtfilter
 -  - -   vehicle - wagen met getraliede ramen
 -   nail - draadnagel
 -   net window - getralied venster
 -   retainer - kabelklem
 -   rope - staalkabel, stalen kabel
 -   screening - kabelontstoring, leidingontstoring
 -   seal type - borgdraadtype (inspuitpomp)
 -   severence - draadbreuk
 -   shielding (A) - zie wire screening
 -   spoke - draadspaak
 -   wheel - draadspaakwiel
 -     -   sander - slijptol
 -   wool - staalwol
wiring - bedraden, bedrading, elektrische bedrading, schakeling
         (elektrisch)
  -    color code (A) - kleurcode van bedrading
  -    colour code - kleurcode van bedrading
  -    connection - aansluiting(spunt)
  -    diagram - aansluitschema, bedradingsschema, leidingschema,
                 schakelschema
  -    guide tube - bedradingspijp
  -    harness - bedrading, draadboom, dradenbundel, kabelboom
  -    scheme - bedradingsschema, leidingschema, schakelschema
wishbone - dwarsgeplaatste vorkvormige wieldraagarm, (parallelle) wiel-
           draagarm
   -     arm - dwarsgeplaatste vorkvormige wieldraagarm, (parallelle)
               wieldraagarm
   -     type - uitvoering met dubbele draagarmen
   -      -   front suspension - voorwielophanging d.m.v. parallelle
              draagarmen
with (w/) (A) - met
 -   a no vacuum (JE) - zonder vacüum
withdrawal bearing - druklager
    -      fork - ontkoppelingsvork
withdrawing - uitbouwen
with engine stopped - met stilstaande motor
within - binnen (een bepaalde maat/tijd)
  -    easy reach - gemakkelijk binnen bereik
without (w/o) (JE) - zonder
   -    catching - zonder te (blijven) haken
with the exception of  - met uitzondering van, uitgezonderd
WKSP (WorKShoP) manual - werkplaatshandboek, werkplaatshandleiding
WMR (Winch Main Relay) - hoofdrelais van lier
w/o (without) (JE) - zonder
wobble, to - slaan/slingeren (van voorwielen)
  -    - slag (in wiel), (wiel)slingering
  -   -free - slingervrij
wobbling - schommelen (een verschijnsel dat veel lijkt op shimmy maar
           op een grotere schaal met een lagere frequentie en dat op-
           treedt bij lage tot normale snelheden
wood - hout
wooden block - blok hout, houtblok, houten blok
  -    flat deck - houten laadvloer van open vrachtwagen
  -    hammer - houten hamer
  -    mallet - houten hamer
woodie (A) - station car of wagon met gedeeltelijk houten carrosserie
wood imitation - houtimitatie, namaakhout
 -   insert - houtinleg in interieur
Woodruff key - (halfronde) spie, Woodruffspie
wood rule - duimstok
 -   screw - houtschroef
woody (A) - station car/wagon met gedeeltelijk houten carrosserie
woofer - luidspreker voor lage tonen
 -   buffer - wollen poetsschijf (voor lak)
work, to - werken
work - arbeid(svermogen), werk
workability - bewerkbaarheid, hanteerbaarheid, verwerkbaarheid
work bench - werkbank, werktafel
 -   continuously, to - zonder onderbrekingen werken
 -   intermittently - met onderbrekingen werken
 -   done - verrichte arbeid
working capacity - arbeidsvermogen
   -    conditions - arbeidsomstandigheden, bedrijfsomstandigheden
   -    cord - montagekoordje (in ruitrubber voor montage van ruit),
        trekkoordje (voor voorruitmontage)
   -    cylinder - werkcilinder
   -    expenses - bedrijfskosten
   -    gloves - werkhandschoenen
   -    life - levensduur
   -    order - volgorde
   -    parts - bewegende delen
   -    pressure - werkdruk
   -    process - arbeidsproces
   -    ring gap - slotspeling van zuigerveer in cilinder
   -    stroke - arbeidsslag
   -    sutface - loopvlak
   -    temperature - bedrijfstemperatuur
"Working Truck Dyno Day" (A) - een gehele dag prestaties van trucks tes-
                              ten op de rollenbank (volledig gecomputeriseerde
                               Super-Flow Chassis Dynamometer), zie ook 
                               "Thousand Horsepower Challenge"
working-voltage - bedrijfsspanning
work procedure - werkmethode, werkwijze
workroom - werkplaats, werkruimte
workshop - werkplaats
   -     manager - chef werkplaats
   -     manual - werkplaatshandboek, werkplaatshandleiding
   -     (WKSP) manual - werkplaatshandboek, werkplaatshandleiding
   -    -truck - mobiele werkplaats
works machine - fabriekswagen (in wedstrijd)
work speed - bewegingssnelheid (bij spuiten)
 -   table - werkbank, werktafel
world-first - wereldprimeur
World Rally Championship (WRC) - zie WRC
World Solar Challenge - wedstrijd in Australiá‰á voor voertuigen lopend op
                        zonne-energie van Darwin naar Adelaá‹áde (3000 km)
World Sports-Prototype Championship (WSPC) - zie WSPC
worm - schroefspil, worm
 -  -and-nut steering gear - schroef en moer stuurhuis
 -  - - -peg steering gear - worm en rolnok stuurhuis, worm en rolnok-
                             vinger stuurhuis
 -  - - -roller steering gear - worm en rol stuurhuis
 -  - - -sector steering gear - worm en wormwielsector stuurhuis
worm and wheel gear - wormoverbrenging
 -   brake adjuster - worm van remafsteller
 -  -drive steel hose clamp (A) - stalen slangklem met schroefworm
 -   gear - wormaandrijving, worm en wormwiel, wormoverbrenging, worm-
            tandwiel, wormtransmissie, wormwiel
 -    -   drive - wormoverbrenging
 -    -   final drive - wormaandrijving
 -   segment - stuursector
 -   shaft - schroefas (van krik), worm(as)
 -   steering gear - wormwiel stuurinrichting
 -   wheel - wormwiel
worn - dolgedraaid (schroefdraad), gesleten, versleten
 -  -out - versleten
 -  - -  vehicle - versleten voertuig
wow-wow noise (JE) - dreunend geluid tijdens rijden
wrap-around wind shield (A) - panoramische voorruit, voorruit die aan
                        uiteinden is gebogen naar de zijkanten zoals van
                        bijna alle Amerikaanse wagens van 1956
wrapped bush - uit plaat gerolde bus/mof/huls/manchet/vulring
wrapping machine - wikkelapparaat, wikkelmachine
WRC (World Rally Championship) - wereld rallye kampioenschap
wreck - (auto)wrak
wreckage - wrak(stukken)
wrecker (A) - berger, bergingsmaatschappij, bergingswagen, kraanwagen,
              sloopbedrijf, sloperij, takelwagen
   -    truck (A) - afsleepwagen, takelwagen
wrecking truck (A) - bergingsauto, takelauto, takelwagen, wrakkentrans-
                     porteur
* wrench, to (A) - verdraaien, verwringen
  -    (A) - (steek)sleutel
wrinkle - plooi (in metaal), rimpel (in lak)
wrinkled - gedraaid
wrinkling - plooibaar (metaal), rimpelen, rimpels (in lak)
wrist pin (A) - zuigerpen
  -   -   bearing (A) - zuigerpenlager
  -   -   bore (A) - zuigerpenboring
write-off - afgeschreven, total loss
wrong - fout(ief), onjuist, verkeerd
wrougt steel - gesmeed staal, smeedstaal
4 WS (4 wheel steering) (A) - vierwielbesturing
WSPC (World Sports-Prototype Championship) - wereldkampioenschap voor
      Sport Prototypen
W.S.W. (white side wall) - wit zijvlak (van buitenband)
WVTA (Whole Vehicle Type Approval) - voertuigtypekeuring

 

Top Stealth rapport van loekisuzu0